rudolph bay lærer arabisk

arabiske sange

rudolph bay er ansat 1816-1831 som konsulatsekretær i algier hvor han arbejder med udbetaling af presenter til barbarstaterne i nordafrike, hvor den danske stat har aftaler med barbareskerne om at lade danske skibe sejle under bekvemmeligsflag, til beskyttelse mod sørøverne.
rudolph bay lærer arabisk og han giver gerne et nummer på guitaren og på klaveret også når han er på orlov.
i rejsedagbøgerne fortæller han levende om livet, dagligdagen og musikken.
Sentimentalsk Reise giennem Europa til Algier 1816 (Memoirer og Breve, 32.), 1920. I Algier og Italien 1816–21 (Memoirer og Breve, 33.), 1920. Musikalsk Rejse 1842–43 (Memoirer og Breve, 34.), 1921.