Den lille Katekismus morgenbøn

Din hellige engel være med mig

Hvorledes en husfader skal lære sin husstand at signe sig morgen og aften.

Om morgenen, når du står ud af sengen, skal du signe dig med det hellige kors og sige.

I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.

Derefter skal du knælende eller stående sige Trosbekendelsen og Fadervor. Om du vil, kan du yderligere sige denne lille bøn:

Jeg takker dig, min himmelske Fader, ved Jesus Kristus din kære søn, fordi du i nat har bevaret mig fra al skade og fare, og jeg beder dig, at du også i dag vil bevare mig fra synd og alt ondt, så mit liv og min gerning må behage dig. Thi jeg befaler mig med legeme og sjæl og alle ting i dine hænder. Din hellige engel være med mig, så den onde fjende ikke må få nogen magt over mig. Amen.

Gå derpå med glæde til dit arbejde efter måske at have sunget en salme om de ti bud, eller hvad din andagt indgiver dig.

Luthers skrifter i udvalg bind  2 side 260
g. e. c. gads forlag 1963