luthers lille katekismus 1529

Før/efter måltidet davids salmer

Hvorledes en husfader skal lære sin husstand at sige bordbønnerne 

Børnene og tyendet skal ærbart stå ved bordet med foldede hænder og sige:

Alles øjne venter på dig, Herre, og du giver dem deres føde i rette tid. Du åbner din hånd og mætter alt, hvad der lever, med velbehag. Amen. Sl. 145,15-16

Derefter Fadervor og denne bøn:
Herre Gud, himmelske Fader, velsign os og disse dine gaver, som vi får ved din milde godhed. Ved Jesus Kristus, vor Herre. Amen.

 

Takkebønnen.

På samme måde skal de efter måltidet ærbart med foldede hænder sige:

Tak Herren, thi han er god og hans miskundhed varer evigt, han som mætter alle levende væsner, giver føde til kvæget og til ravneungerne, som skriger til ham. Han har ikke lyst til hestens styrke eller behag i mandens ben. Herren har velbehag i alle dem, som frygter ham og venter på hans godhed.  Sl. 136,1+25a og Sl. 147,9-11

Derefter Fadervor og følgende bøn:

Vi takker dig, Herre, Gud Fader, ved Jesus Kristus vor Herre, for alle dine velgerninger, du som lever og regerer i evighed. Amen.

Luthers skrifter i udvalg bind 2 Side 261+269  København G. E. C. Gads Forlag 1963

søgeord bord etikette:
Sig bismillah før du starter og alhamdulillah når du er færdig: