b. s. ingemann: gudmoder danser med barnet

dansevise ved barselsgilde b s ingemann

1  Tag nu vor lille kristen i favn!

Nu har han/hun iblandt os velsignet navn,

-Frem gudmoder træder med barnet på armen!

2  Nu synger Guds engle i barnets sind,

Og nu skal det danses i livet ind.

-Se! Gudmoder træder i dansen med barnet!

3  Først danse vi barnet ind helt fro,

Hvor børneparadis-roserne gro.

-Nu gudmoder danser med barnet på armen!

4  Så danse vi barnet ind fuldtrøst,

Hvor alt, hvad der slumrer i sjælen, får røst.

Se! Gudmoder danser med barnet på armen!

5  På roser kan dansen ej hverdag gå;

Dog lettest går dansen, mens vi er små.

-Glad gudmoder danser med barnet på armen!

6  I verden går dansen alt som hun må-

Vor Herre dog sørger for store og små.

-Glad gudmoder danser med barnet på armen!

7  I verden skal favrest roserne gro,

Når barnet danser med brudesko.

-Glad gudmoder danser med barnet på armen!

8  Af et lav ud, i et andet ind

Gid barnet danser med frejdigt sind!

-Nu gudmoder svinger med barnet på armen!

9  Går dansen i verden op eller ned,

Gud giver dog barnehjertet sin fred!

-Se! Gudmoder danser med barnet på armen!

10  Og når det er ude med dansen på jord,

Gid barnet hjemdanse i englenes spor!

-Nu gudmoder træder dansen med barnet!

melodi: Hr. Oluf han rider 

Dansk Folkekalender for 1842

Der er endnu bevaret den skik i de fleste egne af Sjælland, at den første dans ved barselsgildet opføres af faderen eller den fornemste af fadderne med gudmoderen, som danser med barnet på armen, meddeler B. S. Ingemann