30. april sante valborgaften

Peder Jensen Roskilde fra ca. 1625 ny majmånedssang

1  Alverdens skaber mild og blid,

Hør det, som vi bede!

Vi priser glade årsens tid.

Vær os alle en nådig Gud med glæde!

 

2  Den vinters tvang drev du af land,

Hør det, som vi bede!

Lad somren blid gå os til hand.

Vær os alle en nådig Gud med glæde!

 

3  Velkommen hid, majmåneds tid;

Hør det, som vi bede!

Gud glæd os med en sommer blid.

Vær os alle en nådig Gud med glæde!

 

4  Vor skov og mark sig fryde smukt;

Hør det, som vi bede!

Valborg bær løv og græs med frugt.

Vær os alle en nådig Gud med glæde!

 

5  Den lille lærkes liflig klang

Hør det, som vi bede!

Dig lover med majmåneds sang.

Vær os alle en nådig Gud med glæde!

 

6  Thi bærer vi dig maj i by,

Hør det, som vi bede!

Og love dig med salmer ny.

Vær os alle en nådig Gud med glæde!

 

7  For dig vi bærer maj i gård,

Hør det, som vi bede!

Velsign os med et frugtbart år.

Vær os alle en nådig Gud med glæde!

 

8  Vi pløje i vort ansigts sved,

Hør det, som vi bede!

Og så vort korn i jorden ned.

Vær os alle en nådig Gud med glæde!

 

9  Fremfør vor hænders gerning vel!

Hør det, som vi bede!

Velsign os, Gud, til liv og sjæl!

Vær os alle en nådig Gud med glæde!

 

10  Giv tidigt vejrligt ovenfra,

Hør det, som vi bede!

At grødens vækst må lykke få.

Vær os alle en nådig Gud med glæde!

 

11  Med olden god velsign vor skov,

Hør det, som vi bede!

Giv flæsk på bord dit navn til lov.

Vær os alle en nådig Gud med glæde!

 

12  Giv korn og kærn’  på agrene,

til brød og øl i landene.

 

13  Giv frugt og træ’r i haverne,

til søden most i tønderne.

 

14  Ved bier giv voks og honning sød,

til lys og lægedom, mad og mjød.

 

15  Stærk humle hæng på stængerne

sæt besk malurt i bedene.

 

16  Lad urter gro til smag på mad,

giv urter, rødder, kål, salat.

 

17  Velsigne os med livsens frugt,

Med får og fæ på marken smukt.

 

18  Giv mælk og smør og osten sød,

Velsign os med boghvedegrød.

 

19  Velsign det fersk’ og salten vand,

Med sild og fisk for kvind’ og mand.

 

20  Lad hønen give æg på fad,

til pannekag’ og æggemad.

 

21  Bevar vor’ gæs fra skade og nød,

gør kålen fed og dynen blød.

 

22  Til klæ’r giv hør og hamp og uld,

vor krop at skjule for hed’ og kuld.

 

23  Lad os med sundhed bruge det,

udi din frygt med stadig fred.

 

24  Hertil reger os med din Ånd,

med dine engle gør os bistand.

 

25  Og fri os fra en blodig krig,

velsigne os til liv og sjæl.

 

26  O, Gud, bevar din kristenhed,

så og vor kære øvrighed.

 

27  Bevar , o, Gud, vor konge vel,

velsigne ham til liv og sjæl.

 

28  For dronningen vi bede vil,

gør hendes hjerte let og glad.

 

29  O, Gud, bevar vor landes råd,

Gud vær med dem i råd og dåd.

 

30  Det alt vi bede i Jesu navn,

vi slutter i Herrens bøn vor gang.

 

31  O, Fader, udi englekor,

vi er dine børn på denne jord.

 

32  Dit navn lad vorde helligt her,

vort liv og levned fjern og nær.

 

33  Til os lad komme i din fred,

dit rige, nåde og hellighed.

 

34  Lad ske på jorden viljen din,

som den monne ske i Himmelen.

 

35  Giv os i dag vort daglige brød,

send dyrtid bort og hungersnød.

 

36  Forlad vor skyld, Vorherre mild,

og os forlade hver sin skyld.

 

37  Ej led os i anfægtning så,

at vi ej troens sejer få.

 

38  Og fri os fra den onde trold,

fra synden slem og hendes sold.

 

39  Thi dit er riget og al magt,

og vis det med din ære og pragt.

 

40  Hertil forlade vi os vist,

Hør det, som vi bede

Og amen sige med Jesum Christ.

Vær os alle en nådig Gud med glæde.

komponist Helmer Nørgaard og Britta Rahbek 1989

litani til udendørsgudstjeneste, når bønderne red sommer i by.

 

højskolesangbogen
folkehøjskolens melodibog