Thomas Kingo

thomas kingo

Børns Hierte-suk
eller
Smaa Boord-Læsning for Maaltid.

 

Vor Disk og Dug er alt bered,
O GUD, for din Barmhiertighed,
Velsigne disse Gaver saa
At vi kand Legems Styrke faae,
GUD mætte hver som hungrig er,
Og Suk for Brød til Himlen bær,
Giv Fred og Frugt i vore Land,
Velsigne Jorden, Luft og Vand,
Bevar vor Christen Øfrighed,
Giv os vor Næring af vor Sved,
Spiis og vor Siæl med Livsens Brød,
Det JEsus tiente med sin Død. Amen.

 

Thomas Kingo 1634-1703

Salmebog for Kirke og Hjem nr. 78

efter måltidet

 

Vort måltid vil vi slutte nu,

Og folde vore hænder,

At komme dig, vor Gud i hu

Med tak til jordens ender;

For ro og fred, for førlighed

Og dette måltids spise

Af luft og vand, af skov og land,

Vi dig af hjertet prise.

Thomas Kingo

første vers af bordsalme

 

Hav tak, o Gud, vor skabermand,

For næring udaf land og vand!

Hav tak, o Jesus, for din død,

Hav tak du rette livsens brød!

Tak Helligånd, oplys vort sind,

Og Gud til vore hjerter bind!

 

Gud signe årets grøde i alle verdens land!

Gud gi oss daglig føde fra jord og hav og strand,

Og hjelp oss du å dele med andre det vi har,

Vårt liv. Vår jord, det hele er ditt, vår Gud og Far!

Sin största betydelse för eftervärlden har K fått som medarbetare o författare vid utgivandet av 1694 års psalmbok. Detta uppdrag som innebar en revision o utökning av den s k Uppsala-psalmboken 1622 hade Karl XI lämnat åt Jesper Swedberg, o K blev dennes främste o pålitligaste medhjälpare. Han nydiktade två psalmer o bearbetade en, vilka alla kom in i 1694 års psalmbok o överlevde psalmboksrevisionerna 1695, 1819 o 1937. Mest känd är psalmen Den blomstertid nu kommer. Denna K:s Sommar-Wisa, som den ursprungligen rubricerades, förelåg i tryck i juli 94 o har troligen skrivits på försommaren 93 till en gammal folkmelodi.

Om tillkomsten av psalmen berättar traditionen, omnämnd i herdaminnet, följande: K hade som superintendent Lärbro pastorat som prebende. Om sommaren vistades han gärna där, särskilt vid Hångers gamla offerkälla, som var omgiven av ståtliga ekar o lummiga almar. Då han en midsommardag skulle predika i Ganns kyrka, blev han under sin vandring dit så gripen av den gotländska naturens fägring, att han skrev sin mycket uppskattade sommarpsalm. — I sin biskopskrönika 1752 har Andreas Rhyzelius betecknat K som "en arbetsam, lärd, ljuvlig o behaglig man", medan hans hustru beskrives som "en munter o frodig dame". — K ligger begraven i domkyrkan i Visby.

Gud signe årets grøde i alle verdens land!

Gud gi oss daglig føde fra jord og hav og strand,

Og hjelp oss du å dele med andre det vi har,

Vårt liv. Vår jord, det hele er ditt, vår Gud og Far!

 

Israel Kolmodin 1694 oversatt af M. B. Landstad i Norsk Salmebok, 763,4 

 
Tillbaka Israel Kolmodin Större
 text Utskriftsvänligare sida
 
1643 - 1709 (65 år)
Superintendent och psalmförfattare
 
Israel Kolmodin målad av Lorens Pasch d.ä. Israel Kolmodin föddes på julafton 1643 i Enköping som son till rektorn och kontraktsprosten Michael Kolmodinus och Christina Nilsdotter Emporagria.

Tjugonio år gammal (1672) blev Kolmodin filosofimagister och efter detta studerade han vid åtskilliga universitet i utlandet. 1679 blev han så vice pastor i Uppsala domkyrkoförsamling och 1686 kyrkoherde i Näs pastorat, samt teologiprofessor.

Trettioåtta år gammal (1681) gifte han sig i Uppsala med Margareta Hoffwenia. Elva år senare (1692) befordrades han till superintendent i Visby och flyttade därför till Gotland. Han var också ledamot i bibelkommissionen och utnämndes 1693 till teologidoktor. Han styrde nitiskt sitt stift och var särskilt mån om det lägre prästerskapet. Kolmodin har nog mest blivit ihågkommen för eftervärlden som medarbetare och författare till 1694 års psalmbok, som han gav ut tillsammans med sin gode vän, biskopen Jesper Svedberg. Den kändaste av Kolmodins psalmer är Den blomstertid nu kommersom man brukar sjunga vid varje skolavslutning. Kolmodin dog i Visby den 19 april 1709, 65 år gammal, och ligger begravd i domkyrkan i Visby. Porträttet av Kolmodin är målat av Lorens Pasch d.ä. Gravplats: Visby domkyrka
Thomas Kingo
Thomas Kingo
aandelige sjungekor 1674 og 1681