1. maj sancta walburga

Den første maj I den benediktinske kalender

Der er flere grunde til at den dato er bevaret efter reformationen

Betales skat ved valborgmessen, det er skiftedag og tidsregning vinter/sommer

Umådelig meget materiale

Breviarium lincopense 1493

Faste læsninger bl. andet valborghymnen

Capella Valburgis. Några handlingar om det gamla Sankta Valborgs kapell i Nässjö socken ur arkiven hämtade och sammanställda

Wilstadius, Paul

Nässjö Tryckeriaktiebolaget Grafia 1945 220x150 mm Hclbd 166s ill sv/v Skomls. medbundna.Fint ex.

 

Bed for os sancta walburga ora pro nobis

Valborghymnen

Ave flos virginum, 

soror fratrum Willibaldi et Wunebaldi,

Ave virginei sponsa decoris.

Hell Dig. Du blomma bland jungfrur

Syster till de stora bröderna Willibald och Wunebald.

 Hell Dig Du kyskhetens brud!

 

Inter innumeros quos misit sanctos,  te laetam genuit,

Laetamque misit florem Angelicum, Anglia mater.

 

Te mater Domini, mater et Virgo, choreis Virginum Virginem junxit,

Filioque suo sponsam dicavit.

 

Ingressa thalamum Regis coelorum, audis Angelicum carmen jucundum:

Intra, Virgo, tui gaudium sponsi.

 

Laus tibi Trinitas, laus et potestas, te laudant Virgines quenque

Prudentes. Tu ora pro nobis Virgo Valpurgis, Amen

 

Hell Dig. Du blomma bland jungfrur

syster till de stora bröderna Willibald och Wunebald.

Hell Dig Du kyskhetens brud!

 

Bland otaliga helgon, som modern England sänt ut,

 har hun fött Dig med glädje och sänt Dig med glädje

 Du änglablomma.

 

 Guds moder, Jungfrumodern, här förenet Dig, jungfru

 Med jungfruarnas skaror

 Och helgat bruden åt sin son.

 

 I himlakonungens gemak inkommen,

 Hör Du änglarnas ljuvliga sång:

 Jungfru träd in i Din brudgoms glädje.

 

Ave flos virginum soror | CANTUS Database

cantusdatabase.org/id/830042Cached

 http://en.wikipedia.org/wiki/Walburga

http://www.fisheaters.com/litanystwalburga.html